Peuterspeelzalen in Staphorst gaan zich richten op voorschoolse educatie

STAPHORST – De peuterspeelzalen in Staphorst krijgen vanaf 1 januari 2018 te maken met een belangrijke wetswijziging. Hierdoor dienen peuterspeelzalen en kinderopvang voortaan verder te gaan als kinderopvang. De gemeente Staphorst gaat anders om met de wetswijziging en bouwt de peutergroepen om tot peutergroepen voor voorschoolse educatie.

De wet harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gaat op 1 januari 2018 in. De landelijke overheid gaat ervan uit dat peuterspeelzalen en kinderopvang in aanbod en aard van de dienstverlening vergelijkbaar aan elkaar zijn. Dat is in Staphorst niet het geval. Daarom is samen met betrokkenen uit het onderwijs gekeken naar een goede invulling van de wet. Die is gevonden. De peutergroepen gaan zich meer richting op voorschoolse educatie en onderscheiden zich daarmee van de kinderopvang.

Service blijft in tact
De huidige, door de peuterspeelzalen geleverde, service voor ouders met peuters blijft in 2018 in tact. Iedere peuter blijft welkom. Het programma is afgestemd op het verlagen van de drempel voor kinderen naar de basisschool. De verwachting is dat kinderen zich daardoor eerder thuis voelen op de basisschool en gemakkelijker integreren. De peutergroepen zijn nu al gekoppeld aan en gehuisvest binnen het basisonderwijs, waardoor de nieuwe invulling mogelijk gemaakt kan worden.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft het voorstel op 17 oktober opiniƫrend besproken. Op 14 november praten ze er verder over en nemen ze een besluit. Het voorstel gaat vooralsnog uit van een doorstart van de peutergroepen voor een periode van een jaar. De gemeente wil dit overgangsjaar gebruiken om samen met
de peutergroepen, het basisonderwijs, de kindropvang en de ouders nieuw beleid te ontwikkelen voor 2019 en daarna. De insteek daarbij is het vinden van een goed passend en op elkaar afgestemd voorschools aanbod, dat naadloos aansluit bij waar binnen Staphorst behoefte aan is. Ouders, van peuters die een peuterspeelzaal bezoeken, ontvangen na het besluit van de raad een brief met een toelichting op de veranderingen.