Over A28FM

De lokale omroep: A28FM

Staphorst heeft haar eigen lokale omroep. Staphorst was tot voor kort een van de weinige gemeenten in Nederland waar nog geen lokale omroep actief is. Bij een gemeente met ruim 16.000 inwoners, met een belangrijke functie op sociaal, cultureel en economisch terrein, met de A28 als belangrijke verkeersader naar het noorden en de centrale plaats die Staphorst in Noordwest-Overijssel inneemt, kan een lokale omroep bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de burgers bij haar eigen plaats, streek, dorp of gemeente.

Publieke taak

De Stichting Lokale Omroep Staphorst wil deze publieke taak graag op zich nemen. Zo ontstaat er een extra informatie-kanaal voor burgers en gemeente en kunnen moeilijk bereikbare doelgroepen ook van informatie worden voorzien. Verder kan de omroep een belangrijke taak op zich nemen met de promotie van de gemeente naar de regio.

Kader

Stichting Lokale Omroep Staphorst is opgericht om de publieke lokale omroep voor de gemeente Staphorst te worden. Met lokale radio A28FM en een internetsite wil het een factor van betekenis in de gemeente Staphorst en de directe regio worden. De nieuwe omroep voldoet formeel aan alle door de Nederlandse overheid gestelde eisen. Zo heeft de stichting een volledig en representatief PBO voor de gemeente Staphorst. A28FM is een op vrijwilligers gestoelde organisatie en groeit als kool. Steeds meer mensen werken mee en steeds meer mensen luisteren!