Gemeentegids Staphorst toch weer uitgegeven door Akse Media

akseSTAPHORST – De gemeentegids voor 2014-2015 wordt Staphorst wordt toch definitief  door Akse Media uitgebracht. Dat heeft de gemeente besloten na overleg met Staphorster ondernemers, de directie van Akse Media en met de voorzitter van de Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen.

Er was vanuit ondernemers in Staphorst aandacht gevraagd voor de gang van zaken rondom het verstrekken van een opdracht tot het uitbrengen van de Gemeentegids.

De gemeente geeft aan dat het in de huidige fase van voorbereidingen niet wenselijk is van opdrachtnemend bedrijf te veranderen. Voor een volgende editie wordt wel gekeken naar de mogelijkheden en de rol die de plaatselijke ondernemers kunnen vervullen bij het maken van de Gemeentegids.

Met Akse Media is afgesproken om de tarieven op de advertenties te verlagen met ca. 15% ten opzichte van de vorige editie.